Dobrowolny ZUS:

Dr n. pr. Marek Woch Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Podsumowanie ponad 5 lat pracy na rzecz Przedsiębiorców w Biurze Rzecznika MŚP oraz oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji...

Dr n. pr. Marek Woch Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Podsumowanie ponad 5 lat pracy na rzecz Przedsiębiorców w Biurze Rzecznika MŚP oraz...

Adam Abramowicz Rzecznik MŚP

Przedsiębiorcy to ta część społeczeństwa, której wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy jest nie do przecenienia. Sektor Przedsiębiorstw wytwarza blisko trzy czwarte polskiego PKB. Dalej jednak osoby zajmujące się biznesem muszą się mierzyć z krzywdzącymi stereotypami mającymi swój początek jeszcze w czasach realnego socjalizmu. Dlatego ważne jest, żeby w przestrzeni publicznej znalazły się miejsca, które pokażą historię polskiej przedsiębiorczości oraz będą inspiracją dla przyszłych pokoleń Polaków aktywnych zawodowo. Z tego powodu, z mojej inicjatywy powołany został Komitet w skład którego wchodzą zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie nauki, publicyści, czy działacze społeczni. Wierzę, że już wkrótce w Warszawie, a także w innych miastach Polski powstaną miejsca upamiętniające polską przedsiębiorczość i będą one inkubatorami nowych inicjatyw gospodarczych.

Adam Abramowicz Rzecznik MŚP

Wydarzenia:

Kongres ESG Polska Moc Biznesu, Studio G, 7.11.2022

https://www.youtube.com/watch?v=d-kO9AamllQ&t=8013s